Vi akselerer overgangen til fornybar energi i bygg

– Nå og for fremtidige generasjoner

Miljø

Som en viktig aktør i overgangen til en bærekraftig fremtid, har Grønt Hjerte implementert en omfattende miljøstrategi for å sikre at deres virksomhet er i tråd med prinsippene om miljøansvar og bærekraftig praksis. En av Grønt Hjertes viktigste tilt…

Forestill deg et samfunn der bygningene ikke bare bruker, men også produserer
sin egen energi.

Markedsdialog: Transformasjon og bærekraft

Med mer enn 500 000 m2 bygningsmasse er Trøndelag fylkeskommune en av fylkets største eiendomsaktører.


Grønt Hjerte ønsker å løfte eksisterende bygningsmasse til nye høyder, spesielt med tanke på delmålet på 4-5 GW. Som et ledd i prosessen utarbeider nå Grønt Hjerte en konkurranse som omfatter 9 ulike lokasjoner, med en estimert verdi på 65 MNOK.

Se film om grønt hjerte

Filmen som tar deg med inn i hjertet av bærekraftig innovasjon i Trøndelag! Forestill deg et samfunn der bygningene ikke bare bruker, men produserer sin egen energi. Dette er visjonen til Grønt Hjerte, et initiativ startet av Trøndelag Fylkeskommune. Les mer om oss

  Se våre

  prosjekter

  Grønt Hjerte har allerede kommet i gang med flere pioner prosjekter. Les mer våre prosjekter.

  Energi

  Vi jobber med

  Grønt Hjerte jobber med flere ulike energiløsninger på fornybar energi.

  Se våre

  lokasjoner

  Her kan du se lokasjonen til eiendommene til fylkeskommunen som er en del av vår portefølje.

  Aktuelt

  • Grønt Hjertes energiløft for Trøndelag
   Grønt Hjerte vil innta en lederrolle i gjennomføringen av det grønne skiftet. De ønsker også en endring av Energiloven for å innfri Trøndelag fylkeskommunes ambisiøse nullutslippsmål.
  • Faroe Islands Renewable Energy Revolution
   Jeg er her på Færøyene, og Færøyene har som mål at innen 2030 skal de vare 100% forsynt med fornybar energi. De har etablert en del batterier som skal hjelpe de med stabiliteten av nettet, og det er noe vi skal se på.

  Formålet

  Grønt hjerte AS er opprettet av Trøndelag fylkeskommune for å nå sine nullutslippsmål og for å bidra til næringsutvikling og industrialisering i fornybar sektoren. Grønt Hjerte har eksklusive retter til Trøndelag fylkeskommunes bygningsmasse for høste, lagre, produsere og distribuere fornybar energi.

  Skal man vaske solcelle panelene?

  Det kan være nødvendig å vaske solcellepanelene for å opprettholde optimal ytelse. Over tid kan støv, skitt, pollen, fugleskitt og annet smuss samle seg på overflaten av solcelle…

  Hvordan kan vi energieffektiviser bygg?

  Energieffektivitet i bygg er en viktig faktor når det gjelder å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene.Bygninger står for en betydel…

  Hva er fornybar energi?

  Fornybar energi blitt et sentralt begrep i kampen mot klimaendringene og overgangen til en bærekraftig fremtid. Men hva betyr egentlig begrepet «fornybar energi»?

  Våre mål

  Reduksjon av klimagassutslippene

  55%

  Solceller

  220000m2

  Fornybar energi

  35000000kWh

  Trøndelag fylkeskommune er en av fylkets største eiendomsaktører

  Med grønt hjerte går vi aktivt inn for å gjøre bygningsmassen vår energieffektiv