Vi akselerer overgangen til fornybar energi i bygg

– Nå og for fremtidige generasjoner

Miljø

Som en viktig aktør i overgangen til en bærekraftig fremtid, har Grønt Hjerte implementert en omfattende miljøstrategi for å sikre at deres virksomhet er i tråd med prinsippene om miljøansvar og bærekraftig praksis. En av Grønt Hjertes viktigste tilt…

Forestill deg et samfunn der bygningene ikke bare bruker, men også produserer
sin egen energi.

Bærekraftig fremtid i Trøndelag

Med mer enn 500 000 m2 bygningsmasse er Trøndelag fylkeskommune en av fylkets største eiendomsaktører.


Med Grønt Hjerte går Trøndelag fylkeskommune aktivt
inn for å gjøre fylkeskommunens bygningsmasse energieffektiv.

Grønt Hjerte sitt mål er en fremtid hvor bygningene ikke bare bruker, men også produserer og deler sin egen energi.

Se vår
nye film

Filmen som tar deg med inn i hjertet av bærekraftig innovasjon i Trøndelag! Forestill deg et samfunn der bygningene ikke bare bruker, men produserer sin egen energi. Dette er visjonen til Grønt Hjerte, et initiativ startet av Trøndelag Fylkeskommune.

Se våre

prosjekter

Grønt Hjerte har allerede kommet i gang med flere pioner prosjekter. Les mer våre prosjekter.

Energi

Vi jobber med

Grønt Hjerte jobber med flere ulike energiløsninger på fornybar energi.

Se våre

lokasjoner

Her kan du se lokasjonen til eiendommene til fylkeskommunen som er en del av vår portefølje.

Formålet

Grønt hjerte AS er opprettet av Trøndelag fylkeskommune for å nå sine nullutslippsmål og for å bidra til næringsutvikling og industrialisering i fornybar sektoren. Grønt Hjerte har eksklusive retter til Trøndelag fylkeskommunes bygningsmasse for høste, lagre, produsere og distribuere fornybar energi.

Skal man vaske solcelle panelene?

Det kan være nødvendig å vaske solcellepanelene for å opprettholde optimal ytelse. Over tid kan støv, skitt, pollen, fugleskitt og annet smuss samle seg på overflaten av solcelle…

Hvordan kan vi energieffektiviser bygg?

Energieffektivitet i bygg er en viktig faktor når det gjelder å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene.Bygninger står for en betydel…

Hva er fornybar energi?

Fornybar energi blitt et sentralt begrep i kampen mot klimaendringene og overgangen til en bærekraftig fremtid. Men hva betyr egentlig begrepet «fornybar energi»?

Våre mål

Reduksjon av klimagassutslippene

55%

Solceller

220000m2

Fornybar energi

35000000kWh

Trøndelag fylkeskommune er en av fylkets største eiendomsaktører

Med grønt hjerte går vi aktivt inn for å gjøre bygningsmassen vår energieffektiv