Vi akselerer overgangen til fornybar energi i bygg

– Nå og for fremtidige generasjoner

Miljø

Som en viktig aktør i overgangen til en bærekraftig fremtid, har Grønt Hjerte implementert en omfattende miljøstrategi for å sikre at deres virksomhet er i tråd med prinsippene om miljøansvar og bærekraftig praksis. En av Grønt Hjertes viktigste tilt…

Klimaendringene er vår tids største utfordring

Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen

Tiden er inne for å gjøre endringer!

Klimaendringene står uten tvil som vår tids største utfordring. Aldri før har menneskeheten vært konfrontert med en trussel av en slik global skala og betydning.

Det er på høy tid at vi tar ansvar for å bekjempe disse endringene og redusere vår påvirkning på miljøet. Et av de mest kritiske områdene der det er nødvendig å handle raskt og effektivt, er våre energisystemer.

Se våre

prosjekter

Grønt Hjerte har allerede kommet i gang med flere pioner prosjekter. Les mer våre prosjekter.

Energi

Vi jobber med

Grønt Hjerte jobber med flere ulike energiløsninger på fornybar energi.

Se våre

lokasjoner

Her kan du se lokasjonen til eiendommene til fylkeskommunen som er en del av vår portefølje.

Formålet

Grønt hjerte AS er opprettet av Trøndelag fylkeskommune for å nå sine nullutslippsmål og for å bidra til næringsutvikling og industrialisering i fornybar sektoren. Grønt Hjerte har eksklusive retter til Trøndelag fylkeskommunes bygningsmasse for høste, lagre, produsere og distribuere fornybar energi.

Skal man vaske solcelle panelene?

Det kan være nødvendig å vaske solcellepanelene for å opprettholde optimal ytelse. Over tid kan støv, skitt, pollen, fugleskitt og annet smuss samle seg på overflaten av solcelle…

Hvordan kan vi energieffektiviser bygg?

Energieffektivitet i bygg er en viktig faktor når det gjelder å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene.Bygninger står for en betydel…

Hva er fornybar energi?

Fornybar energi blitt et sentralt begrep i kampen mot klimaendringene og overgangen til en bærekraftig fremtid. Men hva betyr egentlig begrepet «fornybar energi»?

Våre mål

Reduksjon av klimagassutslippene

55%

Solceller

220000m2

Fornybar energi

35000000kWh

Trøndelag fylkeskommune er en av fylkets største eiendomsaktører

Med grønt hjerte går vi aktivt inn for å gjøre bygningsmassen vår energieffektiv