Grønt Hjerte – en oversikt over våre prosjekter

Prosjekter

Grønt Hjerte har allerede kommet i gang med flere pionér-prosjekter. Les mer våre prosjekter under her og benytt filtreringsfunksjoner.

SØK ETTER PROSJEKT

Våre Prosjekter

Aktuelt

  • Grønt Hjertes energiløft for Trøndelag
    Grønt Hjerte vil innta en lederrolle i gjennomføringen av det grønne skiftet. De ønsker også en endring av Energiloven for å innfri Trøndelag fylkeskommunes ambisiøse nullutslippsmål.
  • Faroe Islands Renewable Energy Revolution
    Jeg er her på Færøyene, og Færøyene har som mål at innen 2030 skal de vare 100% forsynt med fornybar energi. De har etablert en del batterier som skal hjelpe de med stabiliteten av nettet, og det er noe vi skal se på.