Om Oss

Vårt hovedmål er skape en trygg og miljøeffektiv hverdag for alle som benytter seg av våre tjenester.

Velkommen til Grønt Hjerte AS!

Grønt Hjerte er en avgjørende aktør i å oppfylle Trøndelag fylkeskommunes nullutslippsmål og fremme næringsutvikling og industrialisering innenfor fornybarsektoren. Vårt klare formål er å utnytte potensialet for høsting, lagring, produksjon og distribusjon av fornybar energi i fylkeskommunens bygningsmasse.

En viktig rolle vi spiller er å stimulere næringsutvikling og industrialisering innenfor fornybarsektoren i Trøndelag. Vi fungerer som en katalysator for å tiltrekke investeringer, fremme innovasjon og samarbeide med lokale bedrifter og entreprenører. Vi etablerer også samarbeid med andre eiendomsaktører for å oppnå mer effektive energisystemer og muliggjøre deling av energi mellom bygg.

Ved å utvikle smarte nettverk og energilagringssystemer muliggjør vi at overskuddsenergi fra ett bygg kan deles med andre bygg i nærheten. Dette bidrar til å optimalisere energiforbruket, redusere behovet for ekstern energi og stabilisere strømnettet. På denne måten kan vi effektivt bruke fornybar energi når det er behov for det.

Grønt Hjerte AS spiller dermed en nøkkelrolle i å realisere Trøndelag fylkeskommunes ambisiøse nullutslippsmål. Gjennom utnyttelse av fornybare energiressurser, energilagringsteknologier og næringsutvikling innenfor fornybarsektoren bidrar vi til å redusere klimagassutslippene. Vi fremmer bærekraftig økonomisk vekst og skaper en mer levedyktig og klimavennlig fremtid for Trøndelag og resten av samfunnet.

Grønt Hjerte har som mål å være et forbilde for andre organisasjoner. Vår miljøstrategi viser at det er mulig å drive virksomhet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vi fokuserer på fornybar energi, innfører strenge krav til leverandører og bruker verktøy som EPD (Environmental Product Declaration) og LCA (Life Cycle Assessment). I tillegg rapporterer vi om vår miljøprestasjon. Dette demonstrerer vårt sterke engasjement for en bærekraftig fremtid.

Ved å akselerere overgangen til fornybar energi bidrar Grønt Hjerte til en mer bærekraftig fremtid. Vi er stolte av vår rolle i å redusere klimagassutslippene, fremme økonomisk vekst og skape en levedyktig og klimavennlig fremtid for Trøndelag og samfunnet som helhet.

Vi ønsker å invitere politikere, bedrifter, forskere, samfunnsledere og enkeltpersoner til å bli med oss på denne viktige reisen mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Sammen kan vi skape positive endringer og bidra til å sikre en levedyktig og klimavennlig verden for kommende generasjoner.

Velkommen til Grønt Hjerte – din partner for en bærekraftig energiomstilling!

Les artikkel på Trøndelag Fylkeskommune sine nettsider ->

Ansatte

I den spennende utviklingsfasen vi er i, er Anna I.E. Bergman den første ansatte i selskapet. Men planene våre er ambisiøse, og vi ser frem til å utvide teamet vårt i tiden som kommer.

Som et voksende selskap er vi begeistret for de mulighetene og utfordringene som ligger foran oss. Vi har store planer om å styrke organisasjonen ved å ansette flere dedikerte og kompetente fagfolk. Vår visjon er å bygge et sterkt og dynamisk team som vil være med på å drive Grønt Hjerte fremover og realisere våre mål for en bærekraftig fremtid.

Ved å utvide vårt team med spesialister innen ulike fagområder, vil vi kunne ytterligere styrke vår ekspertise innen fornybar energi til eiendom. Dette vil tillate oss å utforske og implementere innovative løsninger som vil gi positive effekter både for våre kunder og for miljøet.

Vi ser frem til å ønske nye ansatte velkommen og å samarbeide med dem for å skape en enda mer dynamisk og effektiv organisasjon. Vi er sikre på at med et sterkt team vil vi kunne fortsette å vokse og utvikle oss som et selskap, og samtidig oppfylle vårt formål med å skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Hold deg oppdatert på stillingsutlysninger og muligheter for å bli med i vårt voksende team når vi går videre på vår spennende reise.


Anna I. E. Bergman

Daglig leder

Anna I. E. Bergman er en erfaren forretningsutvikler og gründer med en imponerende bakgrunn innen organisasjon og ledelse, med over 20 års erfaring.

Hun har en bred erfaring som økonom og har tidligere jobbet med endrings- og utviklingsledelse, salg og markedsføring, samt bygg- og rehabiliteringsprosjekter. Anna har også kompetanse innen energiledelse, og hun har vært involvert i prosjekter som fokuserer på energieffektivitet.

I hennes nåværende stilling som daglig leder i Grønt Hjerte AS, har Anna ansvaret for utviklingen og den daglige driften av selskapet. Hun har tidligere vært eiendomssjef i Siva SF, hvor hun hadde ansvar for utleie, leietakeroppfølging, eiendomsforvaltning og salg av eiendom. I tillegg har hun ledet prosjekter innen bærekraftig strategi og energioptimalisering.

Anna har bred erfaring fra ulike lederroller hvor hun oppnådde betydelige resultater ved å utvikle og forbedre selskap. Hun har også vært økonomileder, administrerende direktør og personalleder i forskjellige organisasjoner.

Gjennom sin karriere har Anna demonstrert evnen til å drive endringsprosesser og oppnå positive resultater. Hun har vært engasjert i miljøspørsmål og har arbeidet med å implementere bærekraftige praksiser i eiendomsprosjekter.

I tillegg til sin ledelseserfaring og kompetanse innen eiendom, har Anna en kunstnerisk bakgrunn og har tidligere drevet som glassblåser og kunstner. Denne kreative tilnærmingen bidrar til hennes evne til å tenke innovativt og finne unike løsninger.

Med en lang liste over styreverv og en pågående mastergrad i ledelse, viser Anna sin kontinuerlige innsats for å utvikle seg faglig og personlig.

Som daglig leder for Grønt Hjerte bringer Anna med seg en bred erfaring innen eiendom, ledelse, miljø og energi. Hennes evne til å drive endringer og oppnå målbare resultater er viktig for selskapet.

Selskapsstruktur og eierskap