Områder vi skal satse på

Produksjon og lagring av elektrisk og termisk energi

For å sikre en stabil forsyning av elektrisk og termisk energi, vil vi utforske flere effektive metoder for lagring. Batteriteknologi, termisk lagring og pumped-storage-anlegg er noen av de teknologiene vi vil utforske, da de spiller en avgjørende rolle i å sikre tilgjengeligheten av energi når det trengs mest.

Salg av energi ut på nettet. Peak shaving, og ulike energimarkeder

For å maksimere nytten av fornybar energi og energilagringssystemer, er det viktig å forstå hvordan ulike energimarkeder fungerer og hvordan de kan brukes til å støtte en pålitelig og bærekraftig energiforsyning. Gjennom en kombinasjon av peak shaving-strategier og deltakelse på ulike energimarkeder, kan vi sammen bygge en mer effektiv, fleksibel og grønn energiinfrastruktur.

Salg av energi til TRFK og nabo bygg

Grønt Hjerte ønsker å tilby skreddersydde energiløsninger til forretningsklynger sammen med TRFK og nabobygg. Vår visjon er å bidra til en mer bærekraftig og kostnadseffektiv drift for disse områdene ved å tilby pålitelig og miljøvennlig energi. For TRFK og tilrettelagte forretningsklynger, tilpasser vi energitjenestene våre for å møte de spesifikke behovene. Ved å kombinere moderne teknologi og ekspertise hjelper vi tilrettelegge forretningsklynger med å redusere energiforbruket, kutte kostnader og minimere miljøpåvirkningen.

Analyse rapportering optimalisering av energiforbruk

Ved hjelp av overvåkingssystemer og dataanalyseverktøy kartlegger vi energiforbruket, identifiserer potensielle flaskehalser og ineffektive områder, for å gir et klart bilde av hvor energien brukes mest, og hvor det er muligheter for forbedringer ligger. Med denne innsikten kan vi ta velinformerte beslutninger om energieffektiviseringstiltak og planlegge for fremtidig energibehov. Dette kan inkludere implementering av energieffektive teknologier, justering av driftstider, utbedring av isolasjon, eller bruk av fornybare energikilder.

Strategisk partnerskap, nettverk og kompetansebygging

Vi tror på kraften av samarbeid og partnerskap for å akselerere overgangen til bærekraftig energi. Vi jobber aktivt med å etablere strategiske partnerskap med relevante aktører i energibransjen, myndigheter, akademiske institusjoner og forskningsmiljøer. Gjennom slike partnerskap kan vi dele kunnskap, erfaringer, nyeste innovasjoner innen energiteknologi og ressurser for å finne de beste løsningene for en grønnere fremtid.

Vi er forpliktet til å spille en aktiv rolle i å skape en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid, og vi inviterer alle interesserte til å bli med oss på denne spennende reisen.