Forestill deg et samfunn der bygningene ikke bare bruker, men også produserer
sin egen energi og deler den med andre bygg i samme område. Dette er ambisjonen
til Grønt Hjerte AS, et initiativ startet av Trøndelag Fylkeskommune.


Trøndelag fylkeskommune er et av fylkets største eiendomsaktører. Grønt Hjerte er etablert
for å nå fylkeskommunens nullutlippsmål, samt bidra til næringsutvikling og
industrialisering i fornybar-sektoren. Med Grønt Hjerte går Trøndelag fylkeskommune aktivt
inn for å gjøre fylkeskommunens bygningsmasse energieffektiv.

Grønt Hjerte sitt mål er en fremtid hvor bygningene ikke bare bruker,
men også produserer og deler sin egen energi.

Grønt Hjerte sine prosjektområder

Fylke

Med mer enn 500 000 m2 bygningsmasse er Trøndelag fylkeskommune en av fylkets største eiendomsaktører. Grønt Hjerte sitt klare formål er å utnytte potensialet for høsting, lagring, produksjon og distribusjon av fornybar energi i fylkets bygningsmasse.

Se igangsatte prosjekter

kommune

Grønt Hjerte ønsker å være en innovativ samarbeidspartner og en akselerator mot fornybar energi sammen med kommuner i Trøndelag. Grønt Hjerte bidrar bl.a. til å optimalisere energiforbruk, redusere behovet for ekstern energi og stabilisere strømnettet.

Ta kontakt for mer informasjon

annen bygningmasse

En viktig rolle Grønt Hjerte spiller er å stimulere næringsutvikling og industrialisering innenfor fornybarsektoren i Trøndelag. Grønt Hjerte ønsker å være en partner for en bærekraftig energiomstilling sammen med andre aktører innen eiendom.

Ta kontakt for mer informasjon

Energifordeling

Grønt Hjerte muliggjør en bærekraftig energiomstilling ved å dele overskuddsenergi mellom bygninger i samme område.

Optimal bruk av energi

Grønt Hjerte sin tilnærming tilrettelegger for optimal utnyttelse av energiressurser når det er mest nødvendig.

Overgang til fornybar energi

Grønt Hjerte spiller en sentral rolle i å fremskynde overgangen til fornybar energi, og en mer bærekraftig fremtid i Trøndelag.

Grønt Hjerte sine mål

55%

220 000 m2

35 000 000 kWh