Prosjekttype: Batteri

Grønt Hjerte deltar i spennende batteriprosjekt for å effektivisere elektriske anlegg.

Bakgrunn for prosjektet:

Grønt Hjerte, NTNU, Bryte Batteries og Skjetlein videregående skole har gått sammen for å fremme bruken av flowbatterier i tilknytning til industribygg med solcellepaneler. Prosjektet tar sikte på å utforske flere viktige innovasjonsmål, inkludert flowbatteriets potensiale for effektutjevning og peakshaving, økt utnyttelse av nye energikilder som solenergi, bruken av flowbatterier som reservestrøm, vurdering av finansieringsmuligheter og en LCA-analyse for å vurdere batteriets miljøaspekter. Flowbatterier er brannsikre og stasjonære batterier med lang levetid, som tidligere ikke har blitt brukt i Norge. Prosjektet tar sikte på å teste ut effektiviteten og sikkerheten til denne batteriteknologien i forbindelse med fornybare energiinstallasjoner.

Fordeler med flowbatterier:

Flowbatterier skiller seg ut som en lovende teknologi med både miljømessige og kommersielle fordeler. I takt med økningen av produksjon og etterspørsel etter fornybar energi har behovet for batterier som kan lagre denne energien økt betydelig. Flowbatterier er velegnet for langvarig energilagring og balansering av strøm fra fornybare installasjoner på grunn av deres egenskaper. De er brannsikre, enkelt resirkulerbare og har lang levetid. Flowbatterier kan tilpasses kapasitetsbehovet og kan levere pålitelig effekt over ulike perioder. Dette gjør dem ideelle for industrielle bruk som solcelleanlegg. Per i dag er det få installasjoner av flowbatterier i Norge og Nord-Europa generelt. Kunnskapen om denne batteritypen er begrenset i Norge. Imidlertid er Bryte Batteries AS, som er en av prosjektlederne, Nordens ledende aktør på flowbaterier.

Innovativt prosjekt på Tiller: Gjenbruk av Nissan Leaf-batterier gir bærekraftig energilagring

Bruk av brukte Nissan Leaf-batterier: Prosjektet innebærer å bruke 16 brukte batterier fra elbilen Nissan Leaf til å lagre strøm for Tiller videregående skole. Disse batteriene kan enkelt fjernes fra bilene og monteres i et spesialdesignet stativ for energilagring. Batteriene utgjør omtrent 60 prosent av prosjektkostnadene på totalt 2,9 millioner kroner. Hvor raskt investeringen vil betale seg tilbake avhenger av strømprisene.

Økonomiske fordeler og regnestykke: Prosjektets komplekse regnestykke tar hensyn til strømprisene og forventet inntjening. Ved høye strømpriser, spesielt på Østlandet, er det større sannsynlighet for at prosjektet vil være lønnsomt. Med en total lagringskapasitet på 450 kWh kan batteriene bidra til å redusere de dyreste strømtoppene og dermed senke strømkostnadene. Den nøyaktige tidsrammen for inntjeningen avhenger av ulike faktorer, men prosjektet er forventet å være lønnsomt etter at batteriene er i drift.

Miljøfordeler og bærekraftig praksis: Ved å bruke gamle Nissan Leaf-batterier som ellers ikke ville vært egnet for bruk i biler, oppnår prosjektet betydelige miljøfordeler. Ved å utnytte restkapasiteten i disse batteriene for energilagring, unngår man å måtte produsere nye litiumbatterier, noe som reduserer behovet for ressurser og energiforbruk knyttet til produksjonen. Prosjektet tar også hensyn til miljøperspektivet og er i tråd med målet om nullutslipp i 2030.

Bruk av solcelleanlegg og strømproduksjon: Tiller videregående skole har et solcelleanlegg på taket som produserer strøm til bygningene. Når solstrømmen produserer mer enn det som er nødvendig, blir overskuddet brukt til å lade batteriene i kjelleren. Dette vil hovedsakelig skje i løpet av sommerhalvåret. På vinteren, når solen ikke gir like mye energi, vil batteriene brukes til å håndtere de dyreste strømtoppene. På denne måten fungerer skolen som et «kraftverk» og produserer mer strøm enn den forbruker gjennom året.

Grønt hjerte og fremtiden: Grønt Hjerte, et heleid selskap av Trøndelag fylkeskommune, er dedikert til bærekraftige prosjekter som dette. Prosjektet på Tiller er bare begynnelsen, og flere lignende prosjekter er allerede planlagt. Gjennom å bruke brukte batterier og se på helheten, både økonomisk og miljømessig, tar Grønt Hjerte viktige skritt mot å oppnå klimamålene for 2030.

Konklusjon: Prosjektet på Tiller videregående skole, som involverer bruk av brukte Nissan Leaf-batterier til energilagring, er et imponerende eksempel på bærekraftig praksis og innovasjon. Ved å utnytte gamle batterier på denne måten kan man spare millioner av kroner samtidig som man reduserer behovet for nye batterier og dermed bidrar til et mer miljøvennlig samfunn. Grønt Hjerte og deres samarbeidspartnere har vist vei med dette prosjektet, og det er spennende å se frem til flere lignende initiativer i fremtiden.