Største solcelleanlegget

Det største solcelleanlegget er installert på taket til Tiller videregående skole, et prosjekt som er et viktig skritt mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid for regionen. Dette solcelleanlegget ble offisielt åpnet i 2023 og er det største i Grønt Hjerte. Anlegget dekker hele taket på skolen og har en installert kapasitet på 600 kWp (kilowatt-peak), noe som tilsvarer en årlig produksjon på cirka 500 000 kWh. Denne mengden energi er nok til å dekke energibehovet til rundt 30 eneboliger.

Solcellepanelene på Tiller videregående skole er av høy kvalitet og har en forventet levetid på minst 25 år. Anlegget er designet for å fungere optimalt i det nordiske klimaet, med spesielle hensyn til snø og vindforhold. Panelene er montert med en vinkel som maksimerer solinnstrålingen gjennom hele året, selv i de mørkeste vintermånedene.

Energien som produseres av solcelleanlegget brukes direkte av skolen, noe som bidrar til å redusere dens avhengighet av eksterne energikilder og minsker dens karbonavtrykk betydelig. Overskuddsenergi blir sendt tilbake til strømnettet, noe som gir en ekstra inntektskilde for skolen.

Installasjonen av solcelleanlegget på Tiller videregående skole er en del av Trøndelag fylkeskommunes ambisiøse satsing på fornybar energi og bærekraft. Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører, inkludert Grønt Hjerte, som har vært en sentral pådriver i gjennomføringen. Dette anlegget fungerer også som et pedagogisk verktøy for elevene, som får muligheten til å lære om fornybar energi og bærekraft i praksis.

Solcelleanlegget på Tiller videregående skole er et strålende eksempel på hvordan skoler og offentlige bygg kan ta en aktiv rolle i å fremme bærekraft og fornybar energi. Det representerer et betydelig skritt mot å nå regionale og nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp og økt bruk av fornybare energikilder.

SØK ETTER ANDRE PROSJEKT