Innovativt prosjekt på Tiller: Gjenbruk av Nissan Leaf-batterier gir bærekraftig energilagring

Grønt Hjerte, i samarbeid med entreprenøren Hent og bærekrafts gruppen i Trøndelag Fylkeskommune, har gjennomført et banebrytende prosjekt på Tiller videregående skole, som innebærer bruk av gamle Nissan Leaf-batterier til å lagre strøm. Denne installasjonen er den største av sitt slag i Norge og forventes å spare millioner av kroner

Bruk av brukte Nissan Leaf-batterier: Prosjektet innebærer å bruke 16 brukte batterier fra elbilen Nissan Leaf til å lagre strøm for Tiller videregående skole. Disse batteriene kan enkelt fjernes fra bilene og monteres i et spesialdesignet stativ for energilagring. Batteriene utgjør omtrent 60 prosent av prosjektkostnadene på totalt 2,9 millioner kroner. Hvor raskt investeringen vil betale seg tilbake avhenger av strømprisene.

Økonomiske fordeler og regnestykke: Prosjektets komplekse regnestykke tar hensyn til strømprisene og forventet inntjening. Ved høye strømpriser, spesielt på Østlandet, er det større sannsynlighet for at prosjektet vil være lønnsomt. Med en total lagringskapasitet på 450 kWh kan batteriene bidra til å redusere de dyreste strømtoppene og dermed senke strømkostnadene. Den nøyaktige tidsrammen for inntjeningen avhenger av ulike faktorer, men prosjektet er forventet å være lønnsomt etter at batteriene er i drift.

Miljøfordeler og bærekraftig praksis: Ved å bruke gamle Nissan Leaf-batterier som ellers ikke ville vært egnet for bruk i biler, oppnår prosjektet betydelige miljøfordeler. Ved å utnytte restkapasiteten i disse batteriene for energilagring, unngår man å måtte produsere nye litiumbatterier, noe som reduserer behovet for ressurser og energiforbruk knyttet til produksjonen. Prosjektet tar også hensyn til miljøperspektivet og er i tråd med målet om nullutslipp i 2030.

Bruk av solcelleanlegg og strømproduksjon: Tiller videregående skole har et solcelleanlegg på taket som produserer strøm til bygningene. Når solstrømmen produserer mer enn det som er nødvendig, blir overskuddet brukt til å lade batteriene i kjelleren. Dette vil hovedsakelig skje i løpet av sommerhalvåret. På vinteren, når solen ikke gir like mye energi, vil batteriene brukes til å håndtere de dyreste strømtoppene. På denne måten fungerer skolen som et «kraftverk» og produserer mer strøm enn den forbruker gjennom året.

Grønt hjerte og fremtiden: Grønt Hjerte, et heleid selskap av Trøndelag fylkeskommune, er dedikert til bærekraftige prosjekter som dette. Prosjektet på Tiller er bare begynnelsen, og flere lignende prosjekter er allerede planlagt. Gjennom å bruke brukte batterier og se på helheten, både økonomisk og miljømessig, tar Grønt Hjerte viktige skritt mot å oppnå klimamålene for 2030.

Konklusjon: Prosjektet på Tiller videregående skole, som involverer bruk av brukte Nissan Leaf-batterier til energilagring, er et imponerende eksempel på bærekraftig praksis og innovasjon. Ved å utnytte gamle batterier på denne måten kan man spare millioner av kroner samtidig som man reduserer behovet for nye batterier og dermed bidrar til et mer miljøvennlig samfunn. Grønt Hjerte og deres samarbeidspartnere har vist vei med dette prosjektet, og det er spennende å se frem til flere lignende initiativer i fremtiden.

SØK ETTER ANDRE PROSJEKT