Grønt Hjerte deltar i spennende batteriprosjekt for å effektivisere elektriske anlegg.

I samarbeid med NTNU, Bryte Batteries og Skjetlein videregående skole har Grønt Hjerte tatt del i et banebrytende prosjekt som tar sikte på å fremme kommersiell bruk av flowbatterier i tilknytning til industribygg som produserer fornybar energi fra solcellepaneler. Dette prosjektet, som er planlagt å montere et batteri på Skjetlein videregående skole i juni, har som mål å utforske hvordan flowbatterier kan brukes til å effektivisere elektriske anlegg på en bærekraftig måte.

Bakgrunn for prosjektet:

Grønt Hjerte, NTNU, Bryte Batteries og Skjetlein videregående skole har gått sammen for å fremme bruken av flowbatterier i tilknytning til industribygg med solcellepaneler. Prosjektet tar sikte på å utforske flere viktige innovasjonsmål, inkludert flowbatteriets potensiale for effektutjevning og peakshaving, økt utnyttelse av nye energikilder som solenergi, bruken av flowbatterier som reservestrøm, vurdering av finansieringsmuligheter og en LCA-analyse for å vurdere batteriets miljøaspekter. Flowbatterier er brannsikre og stasjonære batterier med lang levetid, som tidligere ikke har blitt brukt i Norge. Prosjektet tar sikte på å teste ut effektiviteten og sikkerheten til denne batteriteknologien i forbindelse med fornybare energiinstallasjoner.

Fordeler med flowbatterier:

Flowbatterier skiller seg ut som en lovende teknologi med både miljømessige og kommersielle fordeler. I takt med økningen av produksjon og etterspørsel etter fornybar energi har behovet for batterier som kan lagre denne energien økt betydelig. Flowbatterier er velegnet for langvarig energilagring og balansering av strøm fra fornybare installasjoner på grunn av deres egenskaper. De er brannsikre, enkelt resirkulerbare og har lang levetid. Flowbatterier kan tilpasses kapasitetsbehovet og kan levere pålitelig effekt over ulike perioder. Dette gjør dem ideelle for industrielle bruk som solcelleanlegg. Per i dag er det få installasjoner av flowbatterier i Norge og Nord-Europa generelt. Kunnskapen om denne batteritypen er begrenset i Norge. Imidlertid er Bryte Batteries AS, som er en av prosjektlederne, Nordens ledende aktør på flowbaterier.

SØK ETTER ANDRE PROSJEKT