Cissi Klein VGS: Solcelleanlegg, Termisk Energi og Bærekraftige Byggematerialer

Cissi Klein videregående skole, som er under oppføring og planlagt å åpne høsten 2025, har implementert avanserte løsninger for fornybar energi og bærekraftige byggematerialer, noe som gjør skolen til en pioner innen miljøvennlig teknologi.

Solcelleanlegg

Skolen har installert et omfattende solcelleanlegg som dekker både taket og fasaden av bygningen. Dette anlegget bidrar med betydelig mengde energi, og det er spesielt effektivt i å øke energiproduksjonen i perioder hvor skolen trenger det mest, som på våren og høsten. I tillegg gir refleksjonene fra fjorden en ekstra økning i energiproduksjonen. Samlet sett dekker solcelleanlegget en stor del av skolens energibehov og bidrar til å redusere avhengigheten av eksterne energikilder.

Termisk Energi

Cissi Klein VGS har også integrert et termisk energisystem som utnytter varme fra ulike kilder, inkludert moderne varmepumper og energilagringsteknologi. Dette systemet bidrar med nødvendig varme til bygningen, noe som reduserer behovet for fossile brensler og senker driftskostnadene betydelig.

Bærekraftige Byggematerialer

Bygget er konstruert med ekstrem lavkarbonbetong (CEM III), som reduserer CO2-utslippene med rundt 65 % sammenlignet med vanlig betong. Denne betongen erstatter en stor del av sementen med slagg fra råjernproduksjon, noe som dramatisk reduserer klimafotavtrykket. Dette prosjektet markerer et viktig skritt for både Trøndelag fylkeskommune og bygg- og anleggsbransjen generelt, ved å vise at det er mulig å bygge med betydelig lavere utslipp uten å gå på kompromiss med byggets kvalitet eller holdbarhet​.

Fremtidsperspektiv

Med disse tiltakene er Cissi Klein VGS godt posisjonert for en bærekraftig fremtid. Skolens satsing på fornybare energikilder og bærekraftige byggematerialer viser vei for andre utdanningsinstitusjoner og offentlige bygg. Ved å redusere karbonavtrykket og bidra til det lokale energinettet, spiller Cissi Klein VGS en viktig rolle i Trøndelag fylkeskommunes mål om økt bruk av fornybar energi og energieffektivitet.

Disse investeringene i bærekraftige løsninger ikke bare reduserer driftskostnadene, men også gir pedagogiske fordeler ved å tilby studenter praktiske eksempler på miljøvennlig teknologi i bruk. Cissi Klein VGS er dermed en inspirerende modell for hvordan moderne skoler kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

SØK ETTER ANDRE PROSJEKT