Område: Trondheim

Cissi Klein VGS: Solcelleanlegg, Termisk Energi og Bærekraftige Byggematerialer

Cissi Klein videregående skole, som er under oppføring og planlagt å åpne høsten 2025, har implementert avanserte løsninger for fornybar energi og bærekraftige byggematerialer, noe som gjør skolen til en pioner innen miljøvennlig teknologi.

Solcelleanlegg

Skolen har installert et omfattende solcelleanlegg som dekker både taket og fasaden av bygningen. Dette anlegget bidrar med betydelig mengde energi, og det er spesielt effektivt i å øke energiproduksjonen i perioder hvor skolen trenger det mest, som på våren og høsten. I tillegg gir refleksjonene fra fjorden en ekstra økning i energiproduksjonen. Samlet sett dekker solcelleanlegget en stor del av skolens energibehov og bidrar til å redusere avhengigheten av eksterne energikilder.

Termisk Energi

Cissi Klein VGS har også integrert et termisk energisystem som utnytter varme fra ulike kilder, inkludert moderne varmepumper og energilagringsteknologi. Dette systemet bidrar med nødvendig varme til bygningen, noe som reduserer behovet for fossile brensler og senker driftskostnadene betydelig.

Bærekraftige Byggematerialer

Bygget er konstruert med ekstrem lavkarbonbetong (CEM III), som reduserer CO2-utslippene med rundt 65 % sammenlignet med vanlig betong. Denne betongen erstatter en stor del av sementen med slagg fra råjernproduksjon, noe som dramatisk reduserer klimafotavtrykket. Dette prosjektet markerer et viktig skritt for både Trøndelag fylkeskommune og bygg- og anleggsbransjen generelt, ved å vise at det er mulig å bygge med betydelig lavere utslipp uten å gå på kompromiss med byggets kvalitet eller holdbarhet​.

Fremtidsperspektiv

Med disse tiltakene er Cissi Klein VGS godt posisjonert for en bærekraftig fremtid. Skolens satsing på fornybare energikilder og bærekraftige byggematerialer viser vei for andre utdanningsinstitusjoner og offentlige bygg. Ved å redusere karbonavtrykket og bidra til det lokale energinettet, spiller Cissi Klein VGS en viktig rolle i Trøndelag fylkeskommunes mål om økt bruk av fornybar energi og energieffektivitet.

Disse investeringene i bærekraftige løsninger ikke bare reduserer driftskostnadene, men også gir pedagogiske fordeler ved å tilby studenter praktiske eksempler på miljøvennlig teknologi i bruk. Cissi Klein VGS er dermed en inspirerende modell for hvordan moderne skoler kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Solceller på Charlottenlund

Charlottenlund videregående skole i Trondheim er også hjem til et betydelig solcelleanlegg, som spiller en viktig rolle i fylkeskommunens satsing på fornybar energi. Dette anlegget er strategisk plassert både på taket av skolen, og det gir et betydelig bidrag til skolens energiforsyning. Anlegget sto ferdig 2023.

Det eksisterende solcelleanlegget på Charlottenlund VGS genererer cirka 308 000 kWh per år. Denne energimengden dekker en stor del av skolens energibehov og bidrar til å redusere skolens avhengighet av ikke-fornybare energikilder.

Grønt Hjerte Maksimerer Fornybar Energi på Charlottenlund VGS med Nytt Tilbygg

Grønt Hjerte har vært pådrivende for å øke andelen fornybar energi ved å evaluere potensialet i det nye tilbygget og behovet til resterende bygningsmasse. Det nye tilbygget til Trøndelag Fylkeskommune er bygget i henhold til Zero Emission Building – Operational (ZEB-O) standarder, som har medført en høyere energieffektivitet og redusert behovet for solcellepaneler sammenlignet med konvensjonelle bygg. Hadde man kun brukt ZEB-O standarder, ville man ikke tatt ut potensialet for fornybar energi til det fulle. Grønt Hjerte har derfor sørget for å maksimere installasjonen av solcellepaneler, slik at det også kan leveres mer fornybar energi til resterende av bygningsmasse.

Med det økte arealet fra det nye tilbygget får vi en produksjon på 350 000 kWh per år. De nye solcellepanelene som skal installeres på fasaden og taket, vil være av toppmoderne teknologi som sikrer høy effektivitet og holdbarhet. Ved å installere solceller på fasaden vil man øke produksjonen på vår og høst og ikke så mye på sommeren. Energien er derfor bedre tilpasset byggets behov.

Største solcelleanlegget

Det største solcelleanlegget er installert på taket til Tiller videregående skole, et prosjekt som er et viktig skritt mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid for regionen. Dette solcelleanlegget ble offisielt åpnet i 2023 og er det største i Grønt Hjerte. Anlegget dekker hele taket på skolen og har en installert kapasitet på 600 kWp (kilowatt-peak), noe som tilsvarer en årlig produksjon på cirka 500 000 kWh. Denne mengden energi er nok til å dekke energibehovet til rundt 30 eneboliger.

Solcellepanelene på Tiller videregående skole er av høy kvalitet og har en forventet levetid på minst 25 år. Anlegget er designet for å fungere optimalt i det nordiske klimaet, med spesielle hensyn til snø og vindforhold. Panelene er montert med en vinkel som maksimerer solinnstrålingen gjennom hele året, selv i de mørkeste vintermånedene.

Energien som produseres av solcelleanlegget brukes direkte av skolen, noe som bidrar til å redusere dens avhengighet av eksterne energikilder og minsker dens karbonavtrykk betydelig. Overskuddsenergi blir sendt tilbake til strømnettet, noe som gir en ekstra inntektskilde for skolen.

Installasjonen av solcelleanlegget på Tiller videregående skole er en del av Trøndelag fylkeskommunes ambisiøse satsing på fornybar energi og bærekraft. Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører, inkludert Grønt Hjerte, som har vært en sentral pådriver i gjennomføringen. Dette anlegget fungerer også som et pedagogisk verktøy for elevene, som får muligheten til å lære om fornybar energi og bærekraft i praksis.

Solcelleanlegget på Tiller videregående skole er et strålende eksempel på hvordan skoler og offentlige bygg kan ta en aktiv rolle i å fremme bærekraft og fornybar energi. Det representerer et betydelig skritt mot å nå regionale og nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp og økt bruk av fornybare energikilder.

Innovativt prosjekt på Tiller: Gjenbruk av Nissan Leaf-batterier gir bærekraftig energilagring

Bruk av brukte Nissan Leaf-batterier: Prosjektet innebærer å bruke 16 brukte batterier fra elbilen Nissan Leaf til å lagre strøm for Tiller videregående skole. Disse batteriene kan enkelt fjernes fra bilene og monteres i et spesialdesignet stativ for energilagring. Batteriene utgjør omtrent 60 prosent av prosjektkostnadene på totalt 2,9 millioner kroner. Hvor raskt investeringen vil betale seg tilbake avhenger av strømprisene.

Økonomiske fordeler og regnestykke: Prosjektets komplekse regnestykke tar hensyn til strømprisene og forventet inntjening. Ved høye strømpriser, spesielt på Østlandet, er det større sannsynlighet for at prosjektet vil være lønnsomt. Med en total lagringskapasitet på 450 kWh kan batteriene bidra til å redusere de dyreste strømtoppene og dermed senke strømkostnadene. Den nøyaktige tidsrammen for inntjeningen avhenger av ulike faktorer, men prosjektet er forventet å være lønnsomt etter at batteriene er i drift.

Miljøfordeler og bærekraftig praksis: Ved å bruke gamle Nissan Leaf-batterier som ellers ikke ville vært egnet for bruk i biler, oppnår prosjektet betydelige miljøfordeler. Ved å utnytte restkapasiteten i disse batteriene for energilagring, unngår man å måtte produsere nye litiumbatterier, noe som reduserer behovet for ressurser og energiforbruk knyttet til produksjonen. Prosjektet tar også hensyn til miljøperspektivet og er i tråd med målet om nullutslipp i 2030.

Bruk av solcelleanlegg og strømproduksjon: Tiller videregående skole har et solcelleanlegg på taket som produserer strøm til bygningene. Når solstrømmen produserer mer enn det som er nødvendig, blir overskuddet brukt til å lade batteriene i kjelleren. Dette vil hovedsakelig skje i løpet av sommerhalvåret. På vinteren, når solen ikke gir like mye energi, vil batteriene brukes til å håndtere de dyreste strømtoppene. På denne måten fungerer skolen som et «kraftverk» og produserer mer strøm enn den forbruker gjennom året.

Grønt hjerte og fremtiden: Grønt Hjerte, et heleid selskap av Trøndelag fylkeskommune, er dedikert til bærekraftige prosjekter som dette. Prosjektet på Tiller er bare begynnelsen, og flere lignende prosjekter er allerede planlagt. Gjennom å bruke brukte batterier og se på helheten, både økonomisk og miljømessig, tar Grønt Hjerte viktige skritt mot å oppnå klimamålene for 2030.

Konklusjon: Prosjektet på Tiller videregående skole, som involverer bruk av brukte Nissan Leaf-batterier til energilagring, er et imponerende eksempel på bærekraftig praksis og innovasjon. Ved å utnytte gamle batterier på denne måten kan man spare millioner av kroner samtidig som man reduserer behovet for nye batterier og dermed bidrar til et mer miljøvennlig samfunn. Grønt Hjerte og deres samarbeidspartnere har vist vei med dette prosjektet, og det er spennende å se frem til flere lignende initiativer i fremtiden.