Grønt Hjerte AS, etablert av Trøndelag fylkeskommune, har som mål å
transformere energisystemene til ni videregående skoler i regionen til knutepunkter for fornybar energi. Grønt Hjerte søker nå å engasjere en tverrfaglig rådgivergruppe gjennom en minikonkurranseprosess for å nå dette ambisiøse målet.


Transformasjonen av enegisystemene bidrar til Norges mål om nullutslipp og regional industriell vekst. Initiativet omfatter en omfattende oppgradering av eksisterende bygninger for å innlemme avanserte, lønnsomme fornybare energisystemer, inkludert solpaneler, termiske batterier og andre bærekraftige teknologier.
Prosjektets mål:

Energiproduksjon:
Oppnå et kombinert energimål på 4-5 GWh per år gjennom
lokale og bærekraftige kilder.

Kostnadseffektivitet:
Sikre økonomiske levedyktighet av investeringer med et prosjektert
budsjett på omrtrent 65 MNOK

Miljøpåvirkning:
Redusere karbonavtrykket betydelig ved å oppgradere eksisterende
utdanningsfasiliteter med avanserte fornybare løsninger.

For å implementere dette ambisiøse prosjektet på en vellykket måte, ønsker Grønt Hjerte å engasjere en tverrfaglig rådgivergruppe gjennom en minikonkurranseprosess. Rådgivergruppen vil:


utvikle beskrivelser

Lage overordnede funksjons- og ytelsesbeskrivelser for forskjellige installasjoner.

Ta kontakt for mer informasjon

evaluere forslag

Bistå i evalueringen av anbud og
eventuelt delta i forhandlinger.

Ta kontakt for mer informasjon

støtte i samspillfaser

Gi løpende støtte under samspill med entreprenører under en rammeavtale som bruker en samspillstilnærming til totalentreprenørskap.

Ta kontakt for mer informasjon