Som neste ledd i prosessen utarbeider nå Grønt Hjerte en kommende konkurranse.
Konkurransen omfatter 9 ulike lokasjoner, med en estimert verdi på 65 MNOK.


Grønt Hjerte ønsker å løfte eksisterende bygningsmasse til nye høyder, spesielt med tanke på delmålet på 4-5 GWh.
I denne prosessen samarbeider vi tett med markedet for å utforme den kommende konkurransen, som omfatter 9 ulike lokasjoner og har en estimert verdi på ca. 65 millioner norske kroner.

Forberedelsene til konkurransen har inkludert en nettbasert konferanse, etterfulgt av skriftlige tilbakemeldinger fra markedet og dialogmøter for å sikre at vi tar hensyn til alle relevante perspektiver og muligheter. Deretter har det vært avholdt en minikonkurranse. Vi vil nå holde deltakere og andre relevante aktører oppdatert om prosessen gjennom jevn informasjonsflyt. Vi estimerer at konkurransen vil bli offentliggjort i Q2 2024.
Spørsmål som ble stilt i forkant av dialogmøtene:

💚 Bør prosjektet tildeles én leverandør/ enterprise eller deles opp i flere leveranser/ delkontrakter?

💚 Hvilke energikilder/ energibærere er best egnet for å dekke oppdragsgivers behov og ambisjoner?

💚 Hvordan kan markedet svare opp miljødokumentasjon?
EPD, LCA, opprinnelsesland, seriøsitetskrav og klimagassregnskap. Gjenbruk/ resirkulering av materialer.

💚 Hvilken konkurransemodell og prismodell er best egnet?

💚 Hvilken forretningsmodell og prismodell er best egnet?

Se opptak av nettkonferanse
og presentasjon fra torsdag 14. mars:


Hva
handler
det om?

Vi ønsker å løfte eksisterende bygningsmasse til nye høyder, spesielt med tanke på delmålet på 4-5 GWH. Markedsdialogen vi har gjennomført, er en del av forberedelsene til en kommende konkurranse. Konkurransen omfatter 9 ulike lokasjoner, og har en estimert verdi på ca 65 MNOK. Konkurransen ble forberedt med markedsdialogen i form av en nettkonferanse, etterfulgt av skriftlige svar fra markedet og dialogmøter.

Ta kontakt for mer informasjon

Hvorfor er
Din deltakelse
viktig?

Vi søker ikke bare etter svar, vi søker etter konkrete løsninger på hvordan vi kan gjøre disse 9 lokasjonene i Trøndelag mer miljøvennlige og mer bærekraftige. Deres deltakelse i markedsdialogen var en nøkkelfaktor for å realisere Trøndelag fylkeskommune sine grønne ambisjoner. Gjennom markedsdialogen fikk du muligheten til å påvirke og forme veien mot en mer bærekraftig fremtid i Trøndelag.

Ta kontakt for mer informasjon

sammen mot
en grønnere
fremtid

Ved å bli en del av denne viktige markedsdialogen kunne vi i fellesskap forme en mer bærekraftig fremtid. Vi trengte din kunnskap, din erfaring og dine ideer for å oppnå våre felles mål. Grønt Hjerte tror at sammen skal vi skape et klimanøytralt samfunn, og sørge for et grønnere Trøndelag. Mer informasjon om den kommende konkurransen vil bli publisert forløpende underveis i prosessen.

Ta kontakt for mer informasjon

KOMMENDE KONKURRANSE
ETTER MARKEDSDIALOGEN
Grønt Hjerte