Forestill deg et samfunn der bygningene ikke bare bruker, men også produserer sin egen energi og deler den med andre bygg i samme område. Dette er ambisjonen til Grønt Hjerte AS, et initiativ startet av Trøndelag fylkeskommune.ansvarsområder Som teknisk leder i grønt hjerte


– Prosjektering av nye anlegg og oppgraderinger
– Vurdere og initiere utviklingstiltak for forbedring av anleggenes ytelse
– Økonomiske vurderinger, serviceavtaler, og innhenting av tilbud
– Ansvar for drift
– Overvåke og sikre vedlikehold

Søknadsfrist 10. juni. Oppstart etter avtale.

Du vil få en nøkkelrolle i et miljø som har høyt fokus på innovasjon og vekst.
Vi ønsker å legge til rette for at du skal utvikle deg faglig og bidra til at Grønt Hjerte
ligger i forkant når det gjelder bruk og implementering av grønn energi i regionen vår.


egenskaper vi ser etter

– God teknisk kunnskap og forståelse for termiske anlegg, solceller, vindenergi og annen grønn teknologi.
– Kjennskap til SD-anlegg og infrastruktur
– Nettverksinfrastruktur er en fordel
– Evne til å forstå, følge opp og sikre kvaliteten på utført teknisk arbeid
– God kjennskap til datasystemer og teknologiske verktøy i arbeidshverdagen. Kunnskap om automatisering og smarte byggløsninger er en fordel.
– Erfaring med prosjektarbeid og prosjektering er en fordel.
– Forretningsorientert med en evne til å identifisere kostnadseffektive løsninger.

Ta kontakt ved spørsmål om stillingen

dette er viktig for deg

– Du liker å ta tekniske utfordringer på strak arm.
– Å være nysgjerrig og like å tilegne deg ny kunnskap.
– Å være en del av løsningen.
– Å jobbe selvstendig, men å samarbeide og kommunisere godt.


Grønt Hjerte kan tilby konkurransedyktige betingelser, et innovativt arbeidsmiljø, selvstendige oppgaver og et stor fagmiljø. Vi håper du er klar for å være en del av Trøndelags akseleratorer mot fornybar energi.

Søknadsfrist 10. juni. Oppstart etter avtale.