Grønt Hjerte har planer om fornybar energi på alle offentlige skolebygg i Trøndelag, og vil innta en lederrolle i gjennomføringen av det grønne skiftet. De ønsker også en endring av Energiloven for å innfri Trøndelag fylkeskommunes ambisiøse nullutslippsmål.